شرکت

ایران کود

کود

تماس با ما

آدرس کارخانه:
 استان خوزستان ،شهرستان شوشتر،کشت و صنعت کارون،کارخانه ایران کود
ساعات کار کارخانه:
24 ساعته
ساعت کار دفتر مرکزی
 شنبه تا چهارشنبه 16-8 پنجشنبه : 12-8 
همراه مدیر عامل
 09129373879
 

فرم تماس با ما
دانلود کاتالوگ شرکت ایران کود:
کودهای آلی بیولوژیک پاستوریزه در “ایران کود”